Active Life in vogelvlucht

Active Life
Active Life is een programma voor jongeren met (beginnend) overgewicht. Met Active Life gaan jongeren actief aan de slag binnen Sportcentrum Hoorn en worden daarbij begeleid door een beweegcoach. Active Life is geen streng dieet volgen: het belangrijkste is dat jongeren zich beter gaan voelen.

Active Life doelgroep
Active Life is speciaal ontwikkeld voor jongeren. Het is een cursus voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met (beginnend) overgewicht. Gedurende het hele schooljaar gaan jongeren aan de slag binnen Sportcentrum Hoorn. Waarbij ze worden begeleid door een beweegcoach in samenwerking met een diëtist en gedragsdeskundige. De jongeren en hun ouders doen veel goede ideeën op over gezond eten en hoe je op een leuke manier kunt bewegen.

Wat is Active Life
Het Active Life programma start altijd met een informatiebijeenkomst. Daar staat kennismaking centraal, kennismaking met het Sportcentrum Hoorn en de beweegcoach. Alle vragen kunnen worden gesteld door zowel ouders als potentiele deelnemers. Na een periode van inschrijving gaat het programma van start. Active Life bestaat uit twee beweeglessen per week. Met daarnaast een aantal voedingslessen en op verzoek een individueel consult met de diëtiste. Om deze gedragsverandering thuis ook kracht bij te zetten zullen er twee ouder bijeenkomsten georganiseerd worden. Gezamenlijk plannen wij de route voor jongeren naar een gezonde en actieve leefstijl.

Multidisciplinaire aanpak
Een gewichtstoename wordt veroorzaakt door een stoornis in de energiebalans met aan de ene kant de energie-inname en aan de andere kant het energieverbruik. Het gaat bij preventie van overgewicht dus om de combinatie van zowel het bevorderen van gezonde voedingsgewoonten (energie-inname), als het stimuleren van beweging (energieverbruik) en het reduceren van inactiviteit zoals computeren en tv-kijken.

Kosten
De kosten voor deelname aan het project Active Life worden voor een deel gedragen door de school.  Maar er word ook een eigen bijdrage gevraagd van 25 euro per maand. Hiervoor krijgen de jongeren naast persoonlijke begeleiding ook onbeperkt toegang tot de fitness ruimte in Sportcentrum Hoorn waardoor ze gedurende het schooljaar elke dag kunnen sporten.