Active Life

In het kader van de Gezonde School ontwikkelingen hebben het Tabor en Atlas College de handen in een geslagen. Vanuit de overheid worden allerlei projecten ondersteund met als doel een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het blijkt dat een Gezonde School beter presteert, op allerlei niveau’s. 

Aangezien bewegen een grote rol speelt bij dit bewustwordingsproces hebben het Tabor en Atlas College in samenwerking met Sportcentrum Hoorn gezamenlijk het project “Active Life” ontwikkeld. Het doel van dit project is het tegengaan van bewegingsarmoede en overgewicht bij leerlingen in de onderbouw. Recent onderzoek door het kenniscentrum sport wijst uit dat slechts 31% van de jongeren momenteel voldoende beweegt. En dat terwijl voldoende bewegen juist voor de jeugd zo belangrijk is. 

Het is de bedoeling dat alle leerlingen uit de tweede klas een korte gezondheidscheck ondergaan door de GGD. Deze check is vooral gericht op meten en wegen.  Daarnaast krijgen de leerlingen een vragenlijst om inzicht te krijgen in hun leefstijl. De verkregen gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld door de GGD en niet aan derden worden verstrekt.  

Aan de hand van de biometrie (wegen en meten), de vragenlijst en de indruk van de docenten/mentoren wordt een groep van c.a. 25 leerlingen uitgenodigd voor een informatieavond bij Sportcentrum Hoorn waarin wordt uitgelegd wat Active Life inhoudt en hoe leerlingen zich hiervoor kunnen aanmelden. Wij hopen de desbetreffende leerlingen via motivatiegesprekken zo ver te krijgen om mee te gaan doen met dit intensief begeleid sport- en beweeg programma. Het is geen verplicht programma, maar wel een mooie kans om breed actief te zijn en inzicht te krijgen in de eigen leefstijl.

In een multi disciplinair team werken wij aan het uithoudingsvermogen en proberen met elkaar ervoor te zorgen dat uw kind fitter en gezonder wordt. 

Active Life wordt uitgevoerd in samenwerking de gemeente Hoorn, Sportcentrum Hoorn, GGD Hollands Noorden, het Tabor College en het Atlas College.

Programma in grote lijnen:
– Nulmeting, tussen- en eindmeting. 
– 2 x per week sporten, functionele training. 
– Leermomenten over voeding en een actieve en gezonde leefstijl. 
– Indien nodig, een afspraak met een diëtiste.  

Active Life in vogelvlucht

Active Life
Active Life is een programma voor jongeren met (beginnend) overgewicht. Met Active Life gaan jongeren actief aan de slag binnen Sportcentrum Hoorn en worden daarbij begeleid door een beweegcoach. Active Life is geen streng dieet volgen: het belangrijkste is dat jongeren zich beter gaan voelen.

Active Life doelgroep
Active Life is speciaal ontwikkeld voor jongeren. Het is een cursus voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met (beginnend) overgewicht. Gedurende het hele schooljaar gaan jongeren aan de slag binnen Sportcentrum Hoorn. Waarbij ze worden begeleid door een beweegcoach in samenwerking met een diëtist en gedragsdeskundige. De jongeren en hun ouders doen veel goede ideeën op over gezond eten en hoe je op een leuke manier kunt bewegen.

Wat is Active Life
Het Active Life programma start altijd met een informatiebijeenkomst. Daar staat kennismaking centraal, kennismaking met het Sportcentrum Hoorn en de beweegcoach. Alle vragen kunnen worden gesteld door zowel ouders als potentiele deelnemers. Na een periode van inschrijving gaat het programma van start. Active Life bestaat uit twee beweeglessen per week. Met daarnaast een aantal voedingslessen en op verzoek een individueel consult met de diëtiste. Om deze gedragsverandering thuis ook kracht bij te zetten zullen er twee ouder bijeenkomsten georganiseerd worden. Gezamenlijk plannen wij de route voor jongeren naar een gezonde en actieve leefstijl.

Multidisciplinaire aanpak
Een gewichtstoename wordt veroorzaakt door een stoornis in de energiebalans met aan de ene kant de energie-inname en aan de andere kant het energieverbruik. Het gaat bij preventie van overgewicht dus om de combinatie van zowel het bevorderen van gezonde voedingsgewoonten (energie-inname), als het stimuleren van beweging (energieverbruik) en het reduceren van inactiviteit zoals computeren en tv-kijken.

Kosten
De kosten voor deelname aan het project Active Life worden voor een deel gedragen door de school.  Maar er word ook een eigen bijdrage gevraagd van 25 euro per maand. Hiervoor krijgen de jongeren naast persoonlijke begeleiding ook onbeperkt toegang tot de fitness ruimte in Sportcentrum Hoorn waardoor ze gedurende het schooljaar elke dag kunnen sporten. 

Active Life Update!

Active Life & Corona

Door de corona maatregelen in Nederland hebben wij helaas moeten besluiten om het project Active Life voor dit schooljaar te laten vervallen. Hopelijk kunnen wij in het nieuwe schooljaar (2021-2022) een frisse start maken. Heeft u in de tussentijd vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aanmelden informatie avond

In de afgelopen vijf jaar heeft het Active Life programma succesvol leerlingen van verschillende schoolgemeenschappen in Hoorn begeleid. Uw zoon of dochter komt wellicht in aanmerking voor het Active Life programma schooljaar 2020-2021 of u heeft zelf aangegeven geïnteresseerd te zijn. Alle betrokkenen (ouders/verzorgers en zoon/dochter) worden bij de start uitgenodigd voor een informatieavond op Sportcentrum Hoorn. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat het Active Life programma inhoudt, wat de voorwaarden en de kosten zijn. 

Het programma voor de avond:

19.30 – 19.45 uur:  Inloop met kopje thee/koffie 
19.45 – 20.00 uur: Welkomstwoord coördinatoren
20.00 – 20.15 uur: Uitleg programma  door Sportcentrum Hoorn
20.15 – 20.25 uur: Korte rondleiding door Sportcentrum Hoorn 
20.25 – 20.30 uur:  Vragen en afsluiting, mogelijkheid tot inschrijven.

Zodra er weer een nieuwe bijeenkomst gepland staat kunt u zich hier aanmelden.

Contact